WORKPLACE
CONSULTANCY

Workplace Consultancy to badanie środowiska pracy obejmujące wszystkie aspekty środowiska pracy firmy w celu stworzenia dostosowanego planu rearanżacji przestrzeni biurowej, który promuje zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników, jednocześnie maksymalizując produktywność i wydajność. Biorąc pod uwagę potrzeby i nawyki pracowników.

Celem Workplace Consultancy jest stworzenie środowiska pracy, które promuje zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników biorąc pod uwagę dotychczasowe nawyki kultury organizacji.

W trakcie współpracy, przeprowadzamy ankiety, które pomagają ustalić jakie są wymagania środowiska pracy firmy i kultury organizacyjnej.

Na bazie określonego budżetu przez dyrektora finansowego czy zarząd, poszukujemy optymalizacji wykorzystania przestrzeni.

Jednym z aspektów, który powinien być brany pod uwagę przy projektowaniu przestrzeni, jest neuroróżnorodność zatrudnionych osób. Warto pamiętać, że każdy pracownik jest inny, ma swoje indywidualne potrzeby, preferencje i reakcje na bodźce, które wpływają na dobre samopoczucie w pracy oraz produktywność. Dzięki współpracy architekta z psychologiem tworzymy przestrzenie dostosowane do ich potrzeb.

Na bazie uzyskanych informacji, analizujemy i poszukujemy odpowiedniego budynku, który w optymalny sposób spełni oczekiwania klienta.

Jaki procent pracy stanowi współpraca a jaki praca indywudualna?

Jaka jest struktura zatrudnienia, praca stacjonarna/zdalna/hybrydowa?

Czy jest możliwość wprowadzeania zasady współdzielenia biurek?

Dostosuj swoje środowisko pracy, do zmieniającego się świata, stawiając na pierwszym miejscu zdrowię i satysfakcję pracowników.

Odbierz bezpłatną konsultację

Skorzystaj z naszej bezpłatnej konsultacji!

Dajemy Ci szansę skonsultować się z ekspertami w swojej dziedzinie, zupełnie za darmo.